MINIMAL Template Joomla 4 เรียบง่าย แต่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

thzh-CNen

 

 Operation ตัดสินใจผิด กระทบแค่ตัวเองหรือคนไม่มาก
 
 Manager ตัดสินใจผิด กระทบเงิน 'บริษัท' ส่วนของ Project นั้นๆ
 
 Executive ตัดสินใจผิด กระทบเงิน 'บริษัท' ทั้งหมด
 
 หุ้นส่วนบริษัท ตัดสินใจผิด กระทบเงิน 'ตัวเอง' (Operation, Manager, Executive ก็สามารถเป็นหุ้นส่วนได้ ซึ่งทำไร ก็จะกระทบเงินตัวเอง)
 
ผมกล้าบอกเลย ตอนผมจบโทใหม่ๆ ทำงานเป็น Manager ตอนอายุราวๆ 24 ปี การตัดสินใจในช่วง 2 ปีแรก ทำได้ยากมากๆ และมั่วๆซั่วๆไปมา 
 
แต่ด้วยการเป็นผู้นำคนตั้งแต่อายุไม่มาก และทำงานที่ต้อวตัดสินใจตลอด เลยทำให้ฝึกการตัดสินใจ และทำได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้น
 
ขออนุญาตแชร์เทคนิคการตัดสินใจแบบง่ายๆ ให้ฟังครับ มีแค่นี้เลย
1. คิดทางเลือก เผื่ออย่างน้อย 3 ทาง
 
2. แต่ละทาง ให้หาข้อดี ข้อเสียแต่ละทาง อย่างน้อย 5 ข้อ
 
3. หา worst case ที่จะเกิดขึ้น ของทั้ง 3 ทาง ว่าจะเกิดเหตการณ์อะไร และเราเตรียมรับมืออย่างไร
 
4. เลือก 1 ทางแล้วเดินไป และไม่ย้อนกลับอีก ยกตัวอย่างจากเหตการณ์ใกล้ตัวน้องๆ ก่อนละกันเอาเรื่องง่ายๆ เช่น การเลือกจะทำงานเป็น programmer แล้วมีทางเลือกอะไรบ้าง
 
เรามาลองทำตามกันดูครับ
 
1. front end, back end, full stack
 
2. หาข้อ ดี ข้อเสีย ของทั้ง 3 อัน โดยอิงจากตัวเองเรา เช่น ถ้าเป็นผมก็ จะเลือก full stack เพราะชอบเรียนรู้เยอะ ทำหลายอย่าง (อย่าลืม เขียนออกมาเยอะๆก่อนนะ)
 
3. worst case คือ มันยากไป หรือสิ่งที่ต้องเรียนเยอะไป
 
- แก้ไขโดย ก็แค่เปลี่ยนร่าง ไปทำ front หรือ back ิย่างเดียวพอ
 
4. ลงมือทำเลย
 
ข้อที่ผมคิดว่าสำคัญสุด และคนไม่ชอบทำกันคือข้อ 1
เหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นคือ น้องๆจะเลือกเชื่อคนอื่นๆ หรือเอาง่ายๆ คือไม่ได้วิเคราะห์เองนั่นเอง.....