MINIMAL Template Joomla 4 เรียบง่าย แต่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

thzh-CNen

 

บางทีเมื่อเราได้รับโจทย์มา เราจะเริ่มทำทีละหน้าจนเสร็จ เช่น เราได้รับโจทย์ว่าทำ Web แบบ Pantip เราก็จะเริ่มทำตั้งแต่หน้าแรก แต่มันจะดีกว่ามั้ย ถ้าเราได้ทำการวางแผนก่อน วิธีการวางแผนเชิง UX ง่ายๆ คือ
 
ทำ Sitemap ออกมาก่อนนั่นเอง 
 
- จากนั้น เราก็แค่วางแผนว่า แต่ละวัน จะมีงานหน้าไหนออกมาบ้าง
 
- และก็รายงานหัวหน้าล่วงหน้า ให้รู้ถึงแผนงานของเรา
 
- จากนั้นค่อยเริ่มลงมือทำ และเมื่อเสร็จแต่ละหน้า ก็มารายงาน
 
ฟังดูดีกว่าทำไปเรื่อยๆ มั้ยครับ??