MINIMAL Template Joomla 4 เรียบง่าย แต่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

thzh-CNen

ROAD TO

SOFTWARE
ENGINEER

หลักสูตรสุดเข้มข้น สำหรับทุกคน จบมาสามารถทำงานจริงได้เลย

หลักสูตรที่ส่งคนทำงานจริงมาแล้วกว่า 40,000 คนทั่วโลก โดยได้รับ Certificate จาก Free Code Camp ที่ส่งคนทำงาน Apple, Google, facebook มาแล้วมากมาย

ผสมผสานกับหลักสูตรจากคุณ Oak Krissada  ผู้ที่ทำหลักสูตร Offline สอนคนจากไม่มีประสบการณ์เลย ให้ได้งานสาย Programmer มาแล้วกว่า 400 คน โดยได้งาน 100% เงินเดือนเฉลี่ย 20,000-60,000 บาท

เรียนรู้ Online สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทำจริง ติดขัดตรงไหน สอบถามนัดผู้ช่วยสอนได้ตลอด ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

จากการลงคอร์สเรียน

งานเดี่ยว

งานกลุ่ม

ฝึกงาน

สอบพื้นฐาน

 • ไม่มีข้อจำกัดในการเรียน
 • ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษาและฐานะ
 • เรียนรู้ผ่านการทำการบ้าน โครงการและงานกลุ่ม
 • ระบบสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย 
 • สังคมแห่งการแบ่งปัน ถามตอบเพื่อนๆ ได้ทุกเมื่อ

Instructor

Krissada Chalermsook

กฤษฎา เฉลิมสุข

 

ปัจจุบัน

 • CEO CareerVio
 • CEO Buzzfreeze Solution
 • CTO Satang Didital
 • ที่ปรึกษา DEPA Transformation 
 • ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

ประวัติการทำงาน

 • ประสบการณ์เขียน Program กว่า 15 ปี ผ่านมาเกิน 50 Project ใช้ภาษาเขียน Code ได้ 10+ ภาษา
 • วิทยากรระดับประเทศ ให้กับหน่วยงานเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และรัฐวิสาหกิจ เกินกว่า 30 ที่ต่อปี
 • ได้รับการ Review จากนักเรียนเฉลี่ย 90% ขึ้น ในวิชาที่สอน Technical ทั้งหมด ตลอด 4 ปีหลังสุด
 • Career Consult Programmer มาแล้วกว่า 100 คน ด้วยหลักการ Personality
 • ประสบการณ์สอนให้กับโปรแกรมเมอร์และผู้ประกอบการมากว่า 5 ปี

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบเข้ามหาลัยตอนปริญญาตรี ได้อันดับ 3 ประเทศ สาขาวิศวะ

Product

Road To FrontEnd

Software Engineer

 

รายละเอียด

 
Road To FrontEnd Software Engineer Community - 8,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการเรียนทุนถ้าไม่ได้ทุนจะรับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28/08/2022 ระยะเวลาเรียน 6 เดือน
 
โปรโมชั่นพิเศษแถมฟรีคอร์ส CareerVio Upskill Module 3 – ความรู้ทั่วไปที่ไม่ใช่ Coding ที่คนทำงาน Software Engineer ควรรู้ สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 30 คนแรกเท่านั้น!

สนใจสมัคร

Road To BackEnd

Software Engineer

 

รายละเอียด

 
Road To BackEnd Software Engineer Community - 8,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการเรียนทุนถ้าไม่ได้ทุนจะรับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28/08/2022 ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

โปรโมชั่นพิเศษแถมฟรีคอร์ส CareerVio Upskill Module 3 – ความรู้ทั่วไปที่ไม่ใช่ Coding ที่คนทำงาน Software Engineer ควรรู้ สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 30 คนแรกเท่านั้น!
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

สนใจสมัคร 

Road To FullStack

Software Engineer

 

รายละเอียด

 
Road To Full Stack Software Engineer Community - 16,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการเรียนทุนถ้าไม่ได้ทุนจะรับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28/08/2022 ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

โปรโมชั่นพิเศษแถมฟรีคอร์ส CareerVio Upskill Module 3 – ความรู้ทั่วไปที่ไม่ใช่ Coding ที่คนทำงาน Software Engineer ควรรู้ สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 30 คนแรกเท่านั้น!
ระยะเวลาเรียน 12 เดือน

สนใจสมัคร 

COURSE CURRICULUM

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเริ่มต้นการทำงานอย่างก้าวกระโดด

HTML & CSS

Docker

Application Programming Interface

Startup CTO

เลือกเรียน TOOLS ได้ตามที่นักเรียนต้องการดังนี้

TRACK ที่ 1 : ROAD TO FRONTEND SOFTWARE ENGINEER
TRACK ที่ 2 : ROAD TO BACKEND SOFTWARE ENGINEER
TRACK ที่ 3 : ROAD TO FULL STACK SOFTWARE ENGINEER
TRACK ที่ 4 : ROAD TO FULL STACK SOFTWARE ENGINEER

คอร์สนี้เหมาะกับ

นักเรียน นักศึกษา

ที่ต้องการจะเรียนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เจาะลึกมากขึ้น

หัวหน้างาน

ที่ต้องการเข้าใจและนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ เช่น วางแผนการทำธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงาน

ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานหรือมีความตั้งใจเดิมอยู่แล้วที่อยากจะทำงำานในสายอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์หรืองานทางด้าน StartUp

ผู้ที่ต้องการจะเป็นโปรแกรมเมอร์

ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความคิดที่อยากจะประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือ Software Engineer

Activities

Lesson

 

รายละเอียด

 

 ในส่วนของสื่อการเรียนการสอนหลักในหลักสูตร Road To Software Engineer จะเป็นในรูปแบบของ Video ที่สอนเกี่ยวกับบทเรียนต่างๆที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในขณะนั้น ในบางบทเรียนอาจจะเป็น Video สั้นๆประมา 10 - 15 นาที หรือในบางครั้งอาจจะเป็นบทเรียนยาวประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง
 
 

Homework

 

รายละเอียด

 

ในส่วนของการบ้านหรือแบบฝึกหัดท้ายบทในบทเรียนต่างๆ เมื่อนักเรียนได้เรียนเนื้อหาครบหมดเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในเรื่องต่างๆในผ่านตามคะแนนเกณฑ์ที่ระบบได้ตั้งเอาไว้คือ 80 คะแนน จึงจะสามารถเรียนบทเรียนถัดไปได้ 

Coding

 

รายละเอียด

 

ในส่วนของบทเรียนที่จะเป็น Platform ในการสอนเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ เช่น HTML , CSS , JavaScript , React , Node.Js เป็นต้น นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมผ่าน Platform ที่มีชื่อว่า learn.careervio.com ได้รวมไปถึงการทำ Project ต่างๆ

Project

 

รายละเอียด

 

 ในส่วนของ Project จะอยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดท้ายบทใน Platform ที่มีชื่อว่า learn.careervio.com นักเรียนจะได้ทำ Project ส่วนตัวของนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆที่นักเรียนได้เรียนไปในบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนผ่านมา

ROAD TO

SOFTWARE
ENGINEER

หลักสูตรสุดเข้มข้น อัปสกิลด้าน IT

เรียนรู้ผ่านการทำจริง ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญ

Road To Software Engineer Lesson

Road To Software Engineer Mindset

เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับทัศนคติในการเรียนและการทำงาน ทำให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Promodoro Techniques รวมไปถึงการเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็น Talent ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของพนักงานบริษัทที่หลายบริษัทกำลังเป็นที่ต้องการ

Road To Software Engineer Intro

เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการเป็น Software Engineer รวมไปถึงบุคลิกภาพของตัวผู้เรียนว่าเหมาะกับการทำงานประเภทไหนในสายงาน Digital

Level 01 - Explore Your Personality

Level 02 - Software Development Guildline

Level 03 - Introduction to Computer Science

Level 04 - Road Map To Web Developer

Level 05 - Web 101 Networking

Level 06 - How Internet Work ?

Level 07 - Introduction To Computational Thinking

Level 08 - Problem Solving & Critical Thinking

Road To FrontEnd Software Engineer

เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับความรู้ทางการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานในสาย Front End Development เช่น HTML , CSS , JavaScript , React เป็นต้น รวมไปถึงการทำ UX UI Design และการทำ Low Code Developement ต่างๆ เช่น Outsystem เป็นต้น

Level 01 - HTML & CSS & JavaScript Concept

Level 02 - Responsive Web Design

Level 03 - JavaScript Algorithms & Data Structure

Level 04 - Front End Development Libaries

Level 05 - UX UI Design

Level 06 - Git & Git Flow & Pull Request

Level 07 - TypeSctipt & Object Oriented Programming

Level 08 - Low Code Development

Road To BackEnd Software Engineer

ป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับความรู้ทางการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานในสาย Back End Development เช่น JavaScript , NodeJs , AJAX เป็นต้น รวมไปถึงการทำระบบฐานข้อมูล ( Database ) , ระบบปฏิบัติการ Linux , Docker เป็นต้น

Level 01 - JavaScript Algorithm & Data Structures

Level 02 - Data Visualization

Level 03 - Back End Development and API's

Level 04 - Linux & Server Deployment & HTTPS

Level 05 - DevOps  ( Docker & Jenkins )

Level 06 - Database

Level 07 - Quality Assurances

Level 08 - Information Security

Road To Software Engineer StartUp

เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจในรูปแบบของ Start up ซึ่งตอนนี้หลายๆคนเริ่มมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจที่เป็นในรูปแบบของ Start up ภายในบทเรียนจัมีการสอนเกี่ยวกับว่า Start up คืออะไร , ตำแหน่างต่างๆในธุรกิจ Start up เช่น CEO , CTO , COO เป็นต้น รวมไปถึงการจัดการกับคนในองค์กรและการวางระบบการจัดการในองค์กร

Level 01 - Programmer Competency

Level 02 - StartUp CTO

Level 03 - StartUp & SME & Design Thinking & Agile

Level 04 - Business Analysis

Level 05 - Project Management

Level 06 - UML & ISO29110 & Documentation